Help mee

Vele handen maken licht werk

Steun het IWAK Financieel

Vrijwilligers gezocht!

Vanaf 2008 is het IWAK actief onder de vluchtelingen die op het Asielzoekerscentrum in Katwijk wonen. Dit doen we van uit onze Christelijke overtuiging, uit liefde voor onze medemens en om het getuigenis van onze Heer Jezus Christus.

In het Asielzoekerscentrum wonen omtrent 1100 vluchtelingen. Vanuit de opdracht die Jezus ons gegeven heeft in Math 25:35,36 verlenen wij hulp door hen op te vangen en directe hulp te verlenen zoals bijvoorbeeld kledinguitgifte en taallessen. Maar ook vooral door te luisteren naar hun verhalen en hierop te reageren door waar mogelijk het te bieden van praktische hulp.

In “de Kapel” aan de 1e Mientlaan worden diverse activiteiten georganiseerd zoals: Kinderclub, Jongeren activiteiten, Vrouwen- en Mannen avonden. Ook is het belangrijk dat er persoonlijke contacten zijn tussen mensen uit kerken en de bewoners van het AZC.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gezamenlijke kerken van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Waarvoor hartelijke dank.

Maar geld alleen is niet genoeg. Er zijn ook vrijwilligers nodig om dit alles draaiende te houden. We hebben jaren op een grote groep vrijwilligers kunnen rekenen maar om diverse redenen zijn een aantal vrijwilligers de afgelopen tijd gestopt. Daarom doen wij hierbij een dringend beroep op u. We hebben voor diverse functies en activiteiten dringt behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Bezoekvrijwilligers/ Coördinator bezoekvrijwilligers

De persoonlijke contacten met mensen buiten het AZC is voor de vluchteling erg belangrijk. Regelmatig komen er verzoeken van bewoners van het AZC om iemand die hen wegwijs wil maken in allerlei praktische zaken.

Dit is een mooi werk om te doen en niet zelden ontstaan hieruit hechte vriendschappen.

De taak van de coördinator is om contact te leggen met de aangemelde verzoekjes voor bezoek. En dan vervolgens een match te zoeken met een bezoekvrijwilliger.

De coördinator legt ook vast welke vrijwilliger gekoppeld is aan welke familie en is tegelijk aanspreekpunt als de vrijwilliger tegen bepaalde zaken aanloopt.

Er zijn constant nieuwe bezoekvrijwilligers nodig. Op dit moment zijn er zo’n 15-tal bezoek vrijwilligers actief.

Wilt u zich aanmelden als bezoekvrijwilliger of ziet u de coördinatie hiervan zitten dan kunt u contact opnemen met:

Jan Achterberg, 06-20437928, janachterberg@gave.nl

Bestuur

We zouden er graag nog 2 a 3 nieuwe bestuursleden bij willen, waaronder iemand die het secretariaat op zich wil nemen.

En iemand die de communicatie met de achterban onderhoudt (rondzendbrief en WEB-site beheer).

Medewerker(s) kinderclub

Op zaterdagochtend wordt iedere twee weken een kinderclub georganiseerd voor kinderen van 5 t/m 9 jaar. Er komen gemiddeld 20 tot 25 kinderen, die even stukje aandacht nodig hebben van de medewerkers. Er wordt een Bijbelvertelling gedaan en een werkje gemaakt. Om dit werk voort te kunnen zetten zijn we opzoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om met kinderen om te gaan.

Ook tieners zijn welkom om mee te helpen bij de kinderclub

Kleding

Voor de wekelijkse kledingmarkt zoeken we niet in de eerste plaats naar nieuwe vrijwilligers maar wel is er constant behoefte aan kleding. Er is vooral vraag naar winterkleding voor dames maar ook voor heren en kinderkleding vanaf maat 104

Meidenclub

Eens per drie weken komt er een groep giebelende, gezellige meiden van 10-14 jaar samen in De Kapel bij AZC Katwijk. Tijd voor de meidenclub! Tijdens de clubavond delen we een (bijbel)verhaal, doen we spelletjes of knutselen we en bieden we de meiden een luisterend oor. Een avond waarop deze meiden zich echt even gezien en gehoord voelen.

Nu zijn we hard op zoek naar extra leiding om deze avonden te kunnen bieden. Houd je van tieners, ben je zo’n beetje tussen de 20 en 45 jaar en lijkt het je mooi om mee te werken aan deze avonden? Neem dan contact op met een van ons voor een avondje meelopen of meer informatie.

Groetjes, Lenneke (0681322578) en Anne Marije (0611430781)

Jongensclub

In het verleden is er ook een jongensclub geweest. Dit moest helaas door gebrek aan medewerkers stoppen. Toch zijn er voldoende tiener jongens op het AZC voor wie dit in een behoefte zou voorzien. Het zou daarom mooi zijn als deze activiteit een herstart kan maken. Inmiddels is hiervoor al 1 aanmelding binnen gekomen, maar om echt van start te kunnen gaan zouden er nog 2 of 3 bij moeten. Vrijwilligers die jongens in die leeftijd kunnen bereiken met bijvoorbeeld sport en spel zijn daarom van harte welkom.

Connect-Us

Connect-Us is een activiteit die landelijk door Stichting Gave georganiseerd wordt. Het bijzondere van deze activiteit is dat het voor vluchtelingjongeren én Nederlandse jongeren is. Vriendschap en plezier staan centraal. De Connect-Us groep komt eens in de maand bij elkaar voor sport, spel, lekker eten of muziek. Dit wordt ook in “de Kapel” georganiseerd. Ook hier zoeken we een jeugdwerker die dit concept wil uitdragen.

Ook als u het leuk vindt om met de jeugdgroep van uw kerk eens samen met Conect Us iets te organiseren kunt zich hier uiteraard ook voor aanmelden.

Andere activiteiten?

Uiteraard zouden we nog meer activiteiten willen organiseren. We hebben daartoe een geschikt gebouw tot onze beschikking aan de 1e Mientlaan 1, op loopafstand van het AZC.

Het staat bekend als “de Kapel”, dit is van oudsher ook de functie geweest op de vroegere marinebasis. Stichting Gave heeft dit concept overgenomen en heeft door Nederland bij verschillende AZC’s een dergelijke activiteiten gebouw gerealiseerd. Deze locaties staan bekend onder de naam “House of Joy”, zodat vluchtelingen die zijn overgeplaatst vanuit een ander AZC dit herkennen. Ben je gemotiveerd om als vrijwilliger onder vluchtelingen aan de slag te gaan of wil eerst eens komen kijken neem dan even contact op met:

Hans van Delft, telefoonnummer 06-20 41 69 48.

Steun IWAK

Stichting IWAK is een non-profit organisatie. Alle geworven fondsen worden geheel besteed aan de uitvoering van de vastgestelde doelen. Stichting IWAK doet een beroep op diaconieën en zoekt individuele sponsors. Voor belangstellenden wordt jaarlijks het jaaroverzicht ter inzage aangeboden.

Indien diaconieën of sponsoren specifieke activiteiten financieren, krijgen zij op aanvraag een overzicht van de activiteit en de bijbehorende afrekening toegezonden. Eventuele overgebleven gelden van dergelijke activiteit vervallen aan het algemene fonds van Stichting IWAK. Tenzij anders is overeengekomen worden uit dit fonds de overige activiteiten gefinancierd.

Heeft u belangstelling om Stichting IWAK te steunen?

Maak een bedrag over naar Bankrekeningnummer NL81 RABO 0132 30 00 01 t.n.v. Stichting IWAK te Katwijk