Pleegouders zijn bijzonder nodig!
Horizon Pleegzorg is hard op zoek naar pleegouders voor kinderen die voor korte of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen.
Pleegzorg
Pleegkinderen zijn jeugdigen van 0 tot 18 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen hebben een veilige en stabiele plek nodig om te kunnen verblijven. Helaas zijn er meer kinderen dan pleeggezinnen en om deze reden is Horizon hard op zoek naar pleegouders.
Pleeggezinnen maken het voor kinderen mogelijk dat zij in een “ gewoon” gezin kunnen wonen en het dagelijkse gezinsleven kunnen meemaken. Dit is voor hen van grote waarde.
Christelijke gezinnen
Bij Horizon plaatsen we pleegkinderen alleen wanneer het pleeggezin past bij het pleegkind en het gezin van herkomst. De geloofsovertuiging is voor veel gezinnen een wezenlijk onderdeel in hun leven. Horizon heeft een grote groep Christelijke pleeggezinnen die voor een diverse groep kinderen een thuis bieden.
Weekend / vakantie pleegzorg
Er zijn ook gezinnen nodig die in een weekend of door we weeks een kind kunnen opvangen die dit nodig heeft. Hierbij kan ook gedacht worden aan kinderen die in een asielzoekerscentrum wonen en veel hebben meegemaakt.
Voor meer informatie over de pleegzorg en de voorwaarden voor het pleegouderschap kunt u de website bezoeken; www.horizon-pleegzorg.eu
Daarnaast kunt u voor nadere informatie contact opnemen met
Marjan van de Linde
Horizon pleegzorg
0172-448800