Wat is onze visie

Onze visie is om vanuit ons christelijk geloof medemens te zijn voor hen die als vluchteling in het Asielzoekerscentrum in Katwijk zijn gehuisvest.

Concreet betekent dit dat IWAK zich inzet voor drie zaken:

  • ontvangst en opvang van (christelijke) vluchtelingen in de christelijke gemeente c.q. kerk
  • praktische hulp aan vluchtelingen in nood
  • uitdragen van het evangelie aan alle vluchtelingen die hier voor openstaan

Wie zijn wij?

Wij zijn christenen uit verschillende kerken die het kerkelijk werk onder vluchtelingen in Katwijk vorm geven. In deze hoedanigheid zijn wij een informele vertegenwoordiging van de kerken waartoe we zelf als leden behoren. Wij zijn geen directe verantwoording aan de verschillende kerken schuldig. Het bestuur van de stichting onderhoudt contacten met de kerken ter plaatse, maar is volledig zelfstandig. Binnen de christelijke tradities bestaan de nodige verschillen in opvattingen. De Stichting IWAK kiest er nadrukkelijk voor om zich juist te richten op punten van overeenkomst.

Hoe zijn wij ontstaan?

Tijdens het jaarlijks overleg van de Katwijkse burgemeester met de plaatselijke predikanten ontstond het initiatief om vanuit de kerken een werkgroep te vormen die zou gaan nadenken over wat kon worden gedaan voor de vluchtelingen. Juni 2008 werd de Stichting Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Katwijk (IWAK) opgericht.

Wat is de situatie januari 2017:

Begin 2016 woonden ongeveer 600 mensen in het AZC en 600 mensen in de GLO(Gezinslocatie voor uit geprocedeerde asielzoekers).

Het AZC is ondertussen gesloten en in de GLO wonen nu ongeveer 430 mensen. Juist voor deze mensen is de IWAK in het leven geroepen. Lees de verhalen in de rubriek “In het voetlicht”. De meeste activiteiten worden georganiseerd in of rondom “De Kapel” dicht in de buurt van het voormalige AZC en de GLO.

De verwachting is dat de GLO voorlopig open blijft en zolang de stroom van vluchtelingen niet toeneemt zal er waarschijnlijk geen AZC worden opgestart.

Een lied ter bemoediging: Michael W Smith met Sovereign over us