Over IWAK

Wie zijn we

Wij zijn christenen uit verschillende kerken die het kerkelijk werk onder vluchtelingen in Katwijk vorm geven. In deze hoedanigheid zijn wij een informele vertegenwoordiging van de kerken waartoe we zelf als leden behoren. Wij zijn geen directe verantwoording aan de verschillende kerken schuldig. Het bestuur van de stichting onderhoudt contacten met de kerken ter plaatse, maar is volledig zelfstandig. Binnen de christelijke tradities bestaan de nodige verschillen in opvattingen. De Stichting IWAK kiest er nadrukkelijk voor om zich juist te richten op punten van overeenkomst.

Onze visie

Onze visie is om vanuit ons christelijk geloof medemens te zijn voor hen die als vluchteling in het Asielzoekerscentrum in Katwijk zijn gehuisvest. Concreet betekent dit dat IWAK zich inzet voor drie zaken: ontvangst en opvang van (christelijke) vluchtelingen in de christelijke gemeente en kerk, praktische hulp aan vluchtelingen in nood en het uitdragen van het evangelie aan alle vluchtelingen die hier voor openstaan.