Stichting IWAK is een non-profit organisatie. Alle geworven fondsen worden geheel besteed aan de uitvoering van de vastgestelde doelen. Stichting IWAK doet een beroep op diaconieën en zoekt individuele sponsors. Voor belangstellenden wordt jaarlijks het jaaroverzicht ter inzage aangeboden.

Indien diaconieën of sponsoren specifieke activiteiten financieren, krijgen zij op aanvraag een overzicht van de activiteit en de bijbehorende afrekening toegezonden. Eventuele overgebleven gelden van dergelijke activiteit vervallen aan het algemene fonds van Stichting IWAK. Tenzij anders is overeengekomen worden uit dit fonds de overige activiteiten gefinancierd. Heeft u belangstelling om Stichting IWAK te steunen? Dat kan op twee manieren:

  • stuur ons een mailtje door het contactformulier in te vullen
  • Maak een bedrag over naar  Bankrekeningnummer NL81 RABO 0132 30 00 01   t.n.v. Stichting IWAK te Katwijk