activiteiten

  • Vrouwenclub De vrouwenclub organiseert op dinsdagavond eenmaal per maand┬á een activiteit voor vrouwen in de Kapel. Er wordt begonnen met koffie en een Bijbelverhaal. Daarnaast zijn er 2 zangeressen die liederen zingen. Na de pauze doen is er een ontspannend programma met spel, bingo, iets creatiefs of hapjes maken. Er wordt ge├»nvesteerd in persoonlijke relaties […]

  • De activiteitencommissie van IWAK organiseert elk jaar een kerstfeest en paasfeest voor de bewoners. Daarnaast kunnen vrijwilligers of organisaties zich aanmelden wanneer zij incidenteel iets willen organiseren in samenwerking met IWAK. Denk hierbij aan een spelmiddag of een maaltijd. Contactpersoon: Jaap van der Meij (06 15 56 81 54 / jaapvandermeij@iwak.nl)

  • Verschillende mensen die op het azc wonen vinden het fijn om bezoek te ontvangen. Samen theedrinken, praten, met elkaar boodschappen doen of even naar het strand. Wordt u of word jij onze nieuwe bezoekvrijwilliger? Contactpersoon: Lianne Kuyt (liannekuyt@hotmail.com

  • Door een groep van enthousiaste mensen worden er diverse taallessen gegeven op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Alle lessen zijn gratis. Er wordt op verschillende niveaus les gegeven. Rooster 2017-2018: Maandag 9.00-10.00 Spreken; Je kan me wat door Jan Maandag 10.00-11.00 Spreken; Je kan me wat door Jan Maandag 14.00-15.00 Taalles beginners door Jaap […]

  • Kinderclub Zaterdagmorgen, eens in de twee weken, is er kinderclub van 09.00 – 12.30 uur. Het doel is, onder meer, om de kinderen in aanraking te brengen met het christelijk geloof en een stukje aandacht, afleiding en ontspanning te bieden. Er worden een Bijbelverhalen verteld, liedjes gezongen, knutselwerkjes gemaakt en spelletjes gedaan. Contactpersoon: Teunie de […]

  • Kledingwinkel Elke dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur is er een kledingmarkt voor asielzoekers in de Kapel. Voor een heel klein prijsje kunnen ze leuke kleding uitzoeken. Ook het sociale element is erg belangrijk. De mensen kunnen met elkaar praten bij de koffie en thee met wat lekkers. Kleding kan gedoneerd worden in overleg met […]

Stichting IWAK | KvK 27330049