Er bestaat een voortdurende behoefte aan meer vrijwilligers binnen onze organisatie. Tegelijkertijd mag dit niet ten koste gaan van de kwaliteit. Onze vrijwilligers gaan immers om met mensen in uiterst kwetsbare situaties. Als organisatie hebben we een grote verantwoording. Om die reden wordt bij de intake van vrijwilligers de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.

Wat zijn de eisen om IWAK vrijwilliger te worden?

  • U bent christen
  • U heeft respect voor andere culturen en geloven
  • U bent begaan met het lot van anderen
  • U erkent dat aan de situatie van AZC bewoners weinig tot niets kan worden veranderd