De visie van IWAK is om vanuit het christelijk geloof medemens te zijn voor vluchtelingen die in het AZC of elders in Katwijk wonen. Concreet betekent dit dat IWAK zich inzet voor de ontvangst en opvang van vluchtelingen in de plaatselijke kerken, praktische hulp aanbiedt en het evangelie uitdraagt aan alle vluchtelingen die hier voor openstaan. IWAK organiseert de volgende activiteiten waarbij "De Kapel" een centrale rol speelt.

Jeugdwerk

Er wordt een aantal clubs georganiseerd voor meisjes en jongens in verschillende leeftijdscategorieën. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, liedjes gezongen, geknutseld en of spelletje gedaan. Lees verder

Kleding

Op de dinsdagochtenden is de kledingwinkel open van 9.30 – 11.00 uur. Dit is alleen bedoeld voor de asielzoekers en vluchtelingen.  Lees verder

Aandacht en gezelligheid

Wie in een asielzoekerscentrum verblijft, mag niet werken. Dit betekent dat de mensen in het centrum veel tijd doorbrengen op het centrum zelf. Hun situatie is onzeker. Ze verkeren tussen angst en hoop. Lees verder

Taallessen

Veel asielzoekers die Nederland binnen komen, willen graag de taal leren. Ze hopen dat ze in Nederland mogen blijven en dan is het erg handig de taal te spreken. Lees verder

Evangelisatie

De visie van IWAK is om vanuit ons christelijk geloof medemens te zijn voor de vluchtelingen in het AZC Katwijk. We streven naar de ontvangst en opvang van (christelijke) vluchtelingen in een christelijke gemeente. Lees verder

Overige activiteiten

Incidenteel organiseert IWAK activiteiten op het AZC zelf zoals de beautydag met en voor vrouwen, bingoavond, sport- en speldag en creatieve activiteiten. Lees verder