Van de website van het COA:
Het COA en het ministerie van Veiligheid en Justitie (IND en DT&V) organiseren in samenwerking met VluchtelingenWerk dit jaar op zaterdag 23 september voor de derde keer een gezamenlijke landelijke open dag.

Een open dag biedt omwonenden en andere belangstellenden de gelegenheid kennis te maken met de locatie, (het dagelijkse leven van) de bewoners en het werk van de IND, het COA, VluchtelingenWerk en DT&V.

Draagvlak

De reden voor een collectieve open dag op alle locaties is: meer draagvlak voor vluchtelingen en voor de organisaties die de registratie, opvang, begeleiding en eventuele terugkeer van asielzoekers mogelijk maken; IND, COA, DT&V en VluchtelingenWerk. Net zoals in 2015, was de open dag ook in 2016 een succes. Daarom hebben partijen besloten om de Open azc dag wederom te laten plaatsvinden.

Datum en tijdstip

De datum is zaterdag 23 september 2017 van 12.00 – 16.00 uur (alle locaties hanteren hetzelfde tijdstip); u bent van harte welkom!