Welkom bij IWAK

IWAK heeft als doelstelling om vanuit Christelijke overtuiging medemens te zijn voor de vluchtelingen die in het Asielzoekerscentrum in Katwijk wonen. Dit wordt gedaan door hen op te vangen in de christelijke gemeente, praktische hulp te bieden en het evangelie aan hen uit te dragen.

Bekijk Agenda

Opvang verzorgen

Allereerst vinden we het ontvangst en de opvang van vluchtelingen in de gemeente en kerk belangrijk om hen een veilige plek te bieden.

Praktische hulp bieden

Wanneer we de vluchtelingen en hun noden kennen en kunnen we hen hierbij behulpzaam zijn.

Evangelie uitdragen

Tenslotte zal er mogelijk ook het contact ontstaan om het evangelie uit te dragen onder hen die het nog niet kennen en hier voor openstaan.

'Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht.’

Mattheus 25:35,36

Jeugdclub Connect

Connect Us is de jongerenclub. Het bijzondere van deze activiteit is dat het voor vluchtelingjongeren én Nederlandse jongeren is. Vriendschap en plezier staan centraal. De Connect Us-groep komt op eens in de maand bij elkaar voor sport, spel, lekker eten of muziek. Ben je tussen de 14 en 23 jaar? Dan ben je meer dan welkom! We zoeken zowel jongeren die het leuk vinden om (samen met vrienden en vriendinnen) te komen als jongeren die graag meedoen met de organisatie.

IWAK in cijfers

1100

Asielzoekers in Katwijk

2008

Jaar dat IWAK is opgericht

4

Zoveel clubleiders zoeken we